TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

Gốc > Thư viện giáo án > (15 thư mục)


Toán học (14 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN SỐ HỌC 6 HKII

Ngày gửi: 2012-05-06 15:54:38

Word-logo-small

GIÁO ÁN SỐ HỌC 7 HKI

Ngày gửi: 2012-05-06 15:54:06

Word-logo-small

GIÁO ÁN SỐ HỌC 7 HKII

Ngày gửi: 2012-05-06 15:53:37

Word-logo-small

GIÁO ÁN HÌNH 6 CHI TIẾT 2010

Ngày gửi: 2011-07-18 06:33:02


Vật lý (6 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 CẢ NĂM 2010

Ngày gửi: 2013-08-31 18:46:54

Word-logo-small

GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 (2012)

Ngày gửi: 2012-05-06 15:58:10

Word-logo-small

GIÁO ÁN VẬT LÝ 6 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-08-21 10:57:51

Word-logo-small

GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-08-21 10:57:04


Hóa học (17 bài)
Pdf-small

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HÓA 9

Ngày gửi: 2013-08-31 18:48:01

Word-logo-small

GIÁO ÁN HKII HÓA 9

Ngày gửi: 2012-05-06 15:59:33

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ NHẬN BIẾT

Ngày gửi: 2011-12-15 21:12:51

Word-logo-small

THƠ

Ngày gửi: 2011-12-15 20:53:02


Sinh học (4 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-08-21 11:09:13

Word-logo-small

GIÁO ÁN SINH HỌC 7 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-08-21 11:08:04

Word-logo-small

GIÁO ÁN SINH HỌC 8 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-08-21 11:07:07

Word-logo-small

GIÁO ÁN SINH HỌC 9

Ngày gửi: 2010-10-17 17:26:03


Lịch sử (4 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 6 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-08-21 10:52:43

Word-logo-small

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-08-21 10:50:53

Word-logo-small

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-08-21 10:49:56

Word-logo-small

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9

Ngày gửi: 2010-10-17 17:27:52


Địa lý (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Địa lý 6 Năm 2010

Ngày gửi: 2011-08-21 11:06:02

Word-logo-small

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 7 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-08-21 11:05:12

Word-logo-small

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 8 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-08-21 11:00:54

Word-logo-small

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 9 NĂM 2010

Ngày gửi: 2010-10-17 17:07:42


Ngữ văn (7 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 7 PHÙ...

Ngày gửi: 2013-08-31 18:46:00

Word-logo-small

GIÁO ÁN VĂN 6 CẢ NĂM (2)

Ngày gửi: 2012-05-06 15:56:52

Word-logo-small

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-10-01 06:44:49

Word-logo-small

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-10-01 06:43:05


GDCD - GDNGLL (2 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN CÔNG DÂN 8 - 2010

Ngày gửi: 2011-07-18 06:35:08

Word-logo-small

GIÁO ÁN CÔNG DÂN 9 NĂM

Ngày gửi: 2010-10-17 17:11:21


Âm nhạc (4 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 8 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-10-01 06:49:05

Word-logo-small

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-10-01 06:48:17

Word-logo-small

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 6 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-10-01 06:46:40

Word-logo-small

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 9

Ngày gửi: 2010-10-17 17:23:45


Mỹ thuật (1 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN MỸ THUẬT 9

Ngày gửi: 2010-10-17 17:12:45


Thể dục (4 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-10-01 06:59:57

Word-logo-small

GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-10-01 06:58:55

Word-logo-small

GIÁO ÁN THỂ DỤC 8 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-10-01 06:50:44

Word-logo-small

GIÁO ÁN THỂ DỤC 9

Ngày gửi: 2010-10-17 17:24:48


Công nghệ (4 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 6 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-10-01 07:04:32

Word-logo-small

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 7 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-10-01 07:02:21

Word-logo-small

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 NĂM 2010

Ngày gửi: 2011-10-01 07:01:35

Word-logo-small

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8

Ngày gửi: 2010-10-17 17:19:34


Tin học (1 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN HỌC 9

Ngày gửi: 2010-10-17 17:13:51


Ngoại ngữ (84 bài)
Word-logo-small

ÔN TẬP 45' LẦN 2 ANH 7

Ngày gửi: 2013-10-28 18:26:52

Pdf-small

KIẾN THỨC ÔN TẬP ANH 6

Ngày gửi: 2013-08-31 18:43:17

Word-logo-small

GIÁO ÁN ANH 6 CẢ NĂM

Ngày gửi: 2013-08-31 18:25:02

Word-logo-small

GIÁO ÁN ANH 7 CẢ NĂM

Ngày gửi: 2013-08-31 18:24:23