TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Nam trung tạp ngâm

9685863 Tự thán kỳ 2
7/10/2013 自嘆其二 三十行庚六尺身, 聰明穿鑿損天真。 本無文字能憎命, 何事乾坤錯妒人。 書劍無成生計促, 春秋代序白頭新。 何能落髮歸林去, 臥聽松風響半雲。 Phiên âm: Tự thán kỳ 2 Tam thập hành canh lục xích thân, Thông minh xuyên tạc tổn thiên chân. Bản vô năng tự năng tăng mệmh, Hà sự càn khôn thác đố nhân? Thư kiếm vô thành sinh kế xúc, Xuân thu đại tự bạch đầu...

Bắc hành tạp lục

11203398 Quảng Tế ký thắng
廣濟記勝 , 。 , 。 , 。 , 。 Phiên âm: Quảng Tế Ký Thắng Giang Nam, Hồ Bắc(1) địa tương lân, Nhật nhật phồn hoa bất ký xuân. Ngọc địch lâu đầu thiên thượng khúc, Thuỳ dương môn ngoại hoạ trung nhân. Tất bồn dục điếm khuynh phi tạo, Ngọc thủ Hồ cơ khoái tế lân. Dục điển túc sương(2)...