TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Gốc > Thư viện đề thi > Tin học >  (6 bài)

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII TIN HỌC 9 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-03 11:17:04

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII TIN HỌC 6 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-03 11:15:51

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII TIN HỌC 7 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-03 11:13:01

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII TIN HỌC 8 (2) (10...

Ngày gửi: 2011-05-03 11:11:53

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII TIN HỌC 8 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-03 11:10:56

Word-logo-small

Ôn thi Tin học 8 (HKII)

Ngày gửi: 2011-03-14 19:16:26