TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Gốc > Thư viện đề thi > (15 thư mục)


Toán học (43 bài)
Pdf-small

TUYỂN SINH 10 TOÁN 2014 ( BÌN...

Ngày gửi: 2014-07-17 15:54:16

Word-logo-small

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 9

Ngày gửi: 2014-07-08 17:22:26

Word-logo-small

TUYỂN SINH 10 TOÁN 2014 ( HÀ ...

Ngày gửi: 2014-06-23 22:19:23

Word-logo-small

TUYỂN SINH 10 TOÁN 2014 (HCM)

Ngày gửi: 2014-06-22 14:23:22


Vật lý (13 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HK II LÝ 9 (4)

Ngày gửi: 2012-05-06 15:46:47

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG VẬT LÝ 9 (1)

Ngày gửi: 2012-05-06 15:45:59

Word-logo-small

ĐỀ THI HK II LÝ 7 (3)

Ngày gửi: 2012-05-06 15:45:30

Word-logo-small

ĐỀ THI HK II VẬT LÝ 9 (2011)

Ngày gửi: 2012-05-06 15:39:24


Hóa học (14 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THAM KHẢO HÓA 9

Ngày gửi: 2012-05-06 15:43:40

Word-logo-small

ĐỀ THI HK II HÓA 9

Ngày gửi: 2012-05-06 15:42:23

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9

Ngày gửi: 2012-05-06 15:41:45

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 HKII

Ngày gửi: 2012-05-06 15:40:57


Sinh học (13 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HK II SINH 9 (1)

Ngày gửi: 2012-05-06 15:43:00

Word-logo-small

ĐỀ THI HK II SINH 6 (2012)

Ngày gửi: 2012-05-06 15:35:13

Word-logo-small

ĐỀ THI HK II SINH 7 (2012)

Ngày gửi: 2012-05-06 15:34:36

Word-logo-small

ĐỀ THI HK II SINH 8 (2012)

Ngày gửi: 2012-05-06 15:33:47


Lịch sử (6 bài)
Word-logo-small

THAM KHẢO HKII SỬ 9 (APR)

Ngày gửi: 2012-05-06 15:37:47

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII LỊCH SỬ 6 (10-11)

Ngày gửi: 2011-04-28 07:24:25

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII LỊCH SỬ 7 (10-11)

Ngày gửi: 2011-04-28 07:23:18

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII LỊCH SỬ 8 (2010-2...

Ngày gửi: 2011-04-28 07:22:10


Địa lý (9 bài)
Word-logo-small

Đề thi HKII Địa lý 6 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-01 00:32:18

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII ĐỊA LÝ 7 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-01 00:31:22

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII ĐỊA LÝ 8 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-01 00:30:27

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII ĐỊA LÝ 9 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-01 00:29:18


Ngữ văn (21 bài)
Word-logo-small

TUYỂN SINH 10 VĂN 2014 ( BÌNH...

Ngày gửi: 2014-06-27 12:13:19

Word-logo-small

TUYỂN SINH 10 VĂN 2014 ( HÀ NỘI)

Ngày gửi: 2014-06-23 18:19:23

Word-logo-small

TUYỂN SINH 10 VĂN 2014 (ĐÀ NẴNG)

Ngày gửi: 2014-06-21 18:11:20

Word-logo-small

TUYỂN SINH 10 VĂN 2014 ( TP HCM)

Ngày gửi: 2014-06-21 18:05:25


GDCD - GDNGLL (10 bài)
Word-logo-small

CÔNG DÂN 8 HK1 THAM KHẢO

Ngày gửi: 2013-09-08 18:46:52

Word-logo-small

3 ĐỀ CÔNG DÂN 7 HKI

Ngày gửi: 2013-01-31 21:39:10

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII GDCD 6 (10-11)

Ngày gửi: 2011-04-28 07:20:02

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII GDCD 7 (10-11)

Ngày gửi: 2011-04-28 07:18:52


Âm nhạc (0 bài)

Mỹ thuật (4 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HKII MỸ THUẬT 6 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-03 11:09:22

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII MỸ THUẬT 7 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-03 06:58:37

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII MỸ THUẬT 8 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-03 06:56:44

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII MỸ THUẬT 9 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-03 06:47:51


Thể dục (0 bài)

Công nghệ (6 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HK II CÔNG NGHỆ 9

Ngày gửi: 2012-05-06 15:44:49

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII CÔNG NGHỆ 6 (10-11)

Ngày gửi: 2011-04-29 12:05:26

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII CÔNG NGHỆ 7 (2) (...

Ngày gửi: 2011-04-28 13:00:26

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII CÔNG NGHỆ 7 (10-11)

Ngày gửi: 2011-04-28 12:59:06


Tin học (6 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HKII TIN HỌC 9 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-03 11:17:04

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII TIN HỌC 6 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-03 11:15:51

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII TIN HỌC 7 (10-11)

Ngày gửi: 2011-05-03 11:13:01

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII TIN HỌC 8 (2) (10...

Ngày gửi: 2011-05-03 11:11:53


Ngoại ngữ (158 bài)
Word-logo-small

ĐÁP ÁN ANH 10 BÌNH ĐỊNH 2015

Ngày gửi: 2015-06-23 19:41:47

Word-logo-small

02 ĐỀ TUYỂN SINH 10 THAM KHẢO

Ngày gửi: 2015-05-27 14:03:36

Word-logo-small

02 ĐỀ TUYỂN SINH 10 BÌNH ĐỊNH

Ngày gửi: 2015-05-27 14:03:23

Pdf-small

ĐỀ THI HK1 ANH 7 (2013-2014)

Ngày gửi: 2014-12-07 12:16:49