TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Vinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoahocthcscatminh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 72 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thành Luật
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Thị Mỹ Hiệp
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/myhiep_dg
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Việt Linh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thodich2011
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thành Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Ánh Tuyết
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/bongtuyet34
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lài
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/laitin53
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hào
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tuyensinh10
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Big Bang
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 10 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Huyền Trân
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tinban
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 27 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Yến Phương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/chuyenhangrong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 10 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trứ Lê Quang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trule
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
Điểm số 878 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lyv Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lyvdung
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Công nghệ, Ngoại ngữ
Điểm số 1214 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Văn Chính
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Thúy Kiều
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 11759 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Huyền Diệu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngoại ngữ, Âm nhạc
Điểm số 8078 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Vinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngoc_vinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Điểm số 21280 (xem chi tiết)