TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

TKB K7,9 Tuần 10 HKI (2013-2014)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HNV
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:29' 29-10-2013
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS CÁT MINH THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 -2014
BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ: 21 / 10 / 2013 ( Tuần: 10)
THỨ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8
2 1 C C C C C C C C C C C C C C C C CC C C C C C C C C C C C C C C C C
2 Văn Văn Toán Văn CD Văn Toán Văn Sinh Văn Lý TD Tin Sử Văn Lý Sinh
Thuyên Tiến Dũng Phươn Hồng Bình Tiến Thủy Điệp K.Tiến Tín Thọ Sử Hùng Thiện Thành Thư
3 Văn Văn Sinh Văn Toán Văn Toán Sinh Toán Lý Sử Văn Tin TD Lý CD Văn
Thuyên Tiến Thư Phương Hoàng Bình Tiến Điẹp Bình Tín Cúc K.Tiến Sử Thọ Thành Hồng Thiện
4 CD Sinh Văn Toán Văn Toán Sinh Toán Văn TD Văn Sử Lý Tin Sử Văn Lý
Hồng Thư Phương Dũng Bình Hoàng Điệp Bình Thủy Thọ K.Tiến Cúc Tín Sử Hùng Thiện Thành
5 Sinh Lý Văn Toán Văn Toán Văn Toán Văn Sinh Văn Lý Sử Tin CD Văn Sử
Thư Thành Phương Dũng Bình Hoàng Tiến Bình Thủy Điệp K.Tiến Tín Cúc Sử Hồng Thiện Hùng
3 1 Văn TD Sử Văn Nhạc CD Văn TD Toán Anh Sinh Anh Toán CN Văn Địa Toán
Thuyên Công Hùng Phương Ngọc Hồng Tiến Vinh Bình Hải Điệp Loan Linh Vân Thiện Diễm Trứ
2 Văn Toán CD Văn Hóa TD Văn Nhạc Toán Anh Tin Sinh Toán Sử Văn Anh Toán
Thuyên Trình Hồng Phương Nhị Vinh Tiến Ngọc Bình Hải Sử Điệp Linh Hùng Thiện Loan Trứ
3 CN Anh Nhạc Sử Địa Sinh CD Anh TD MT Tin CD Sinh Toán Anh Văn CN
Tiến Thạch Ngọc Hùng Diễm My Hồng Hải Vinh Phượng Sử T.Bình Điệp Trứ Loan Thiện Vân
4 Toán Văn Văn CN Sinh Anh TD Toán Hóa CD Anh Toán Địa Nhạc MT CN Anh
Trình Tiến Phương Tiến My Loan Vinh Bình Nhị T.Bình Hải Linh Diễm Ngọc Phượng Vân Thạch
5 Toán Văn Văn Sinh CN Hóa MT Toán Anh CN CD Toán Anh Sinh Sử Tin Địa
Trình Tiến Phương My Tiến Nhị Phượng Bình Hải Vân T.Bình Linh Loan Điệp Hùng Sử Diễm
4 1 Lý TD TD Địa MT Địa Sử TD Văn Văn Anh Anh Nhạc TD Toán Văn Anh
Thành Công Liêm Thành Phượng Diễm Cúc Vinh Thủy K.Tiến Hải Loan Ngọc Thọ Trứ Thiện Thạch
2 TD Toán Lý Anh Anh Sinh TD Hóa Văn Địa Toán Văn TD Địa Toán Tin Văn
Liêm Trình Thành Thạch Loan My Vinh Nhị Thủy Thành Linh K.Tiến Thọ Diễm Trứ Sử Thiện
3 Địa Toán Anh MT TD CN Hóa Sử TD Anh Toán Văn Địa Anh TD Nhạc Tin
Thành Trình Thạch Phượng Liêm Tiến Nhị Cúc Vinh Hải Linh K.Tiến Diễm Loan Thọ Ngọc Sử
4 Toán CN Địa TD Sinh TD Anh Văn Sử Toán Văn MT Anh CD Tin Toán Nhạc
Trình Tiến Thành Liêm My Vinh Hải Thủy Cúc Linh K.Tiến Phượng Loan T.Bình Sử Trứ Ngọc
5 Toán Anh CN Sinh Hóa Sử Anh Địa Nhạc Toán Văn Địa CD MT Tin Anh Toán
Trình Thạch Tiến My Nhị Cúc Hải Diễm Ngọc Linh K.Tiến Thành T.Bình Phượng Sử Loan Trứ
5 1 Toán Hóa Toán Anh Lý Toán Toán Văn MT Văn Sinh Anh Toán Toán Sinh TD Địa
Trình Vinh Dũng Thạch Tín Hoàng Tiến Thủy Phượng K.Tiến Điệp Loan Linh Trứ Thư Ý Diễm
2 Hóa Toán Toán Lý Anh Toán Sinh Văn Lý Văn Anh Địa Toán Toán Địa Sinh Anh
Vinh Trình Dũng Tín Loan Hoàng Điệp Thủy Hưng K.Tiến Hải Thành Linh Trứ Diễm Thư Thạch
3 Anh Toán Sinh Hóa Toán Lý Lý Anh Sinh Địa MT Toán Văn Địa Anh Toán TD
Thạch Trình Thư Vinh Hoàng Tín Hưng Hải Điệp Thành Phượng Linh K.Tiến Diễm Loan Trứ Ý
4 Anh Sinh Hóa Toán Toán Văn Địa Lý Anh Nhạc Địa Toán Văn Sinh Anh MT Toán
Thạch Thư Vinh Dũng Hoàng Bình Diễm Hưng Hải Ngọc Thành Linh K.Tiến Điệp Loan Phượng Trứ
5 Sinh Địa Anh Toán Văn Anh Nhạc Sinh Địa
Thư Thành Thạch Dũng Bình Loan Ngọc Điệp Diễm
6 1 TD Địa Hóa Nhạc Sử Địa Lý Hóa CD Toán CN Tin MT Anh TD Toán Văn
Liêm Thành Vinh Ngọc Hùng Diễm Hưng Nhị Hồng Linh Vân Sử Phượng Loan Thọ Trứ Thiện
2 Nhạc MT TD CD Địa Văn CN Lý Hóa Toán Địa Tin TD Anh CN Toán Văn
Ngọc Phượng Liêm Hồng Diễm Bình Tiển Hưng Nhị Linh Thành Sử Thọ Loan Vân Trứ Thiện
3 Sử Hóa Lý Địa TD Văn Hóa CD CN Tin TD Nhạc Sử Văn Toán Địa MT
Hùng Vinh Thành Thành Liêm Bình Nhị Hồng Tiển Sử Thọ Ngọc Cúc Thiện Trứ Diễm Phượng
4 Hóa Nhạc Địa TD Văn MT Văn Địa Lý Tin Toán Sử CN Văn Toán Anh Sử
Vinh Ngọc Thành Liêm Bình Phượng Tiến Diễm Hưng Sử Linh Cúc Vân Thiện Trứ Loan Hùng
5 Địa Lý MT Hóa Văn Hóa Văn CN Địa Sử Toán CN Anh Toán Văn Sử Tin
Thành Thành Phượng Vinh Bình Nhị Tiến Tiển Diễm Cúc Linh Vân Loan Trứ Thiện Hùng Sử
7 1 MT CD Văn Toán Toán Lý Văn Toán Văn TD Nhạc Văn Sinh Lý Địa Sinh TD
Phượng Hồng Phương Dũng Hoàng Tín Tiến Bình Thủy Thọ Ngọc K.Tiến Điệp Thành Diễm Thư Ý
2 Lý Sử Văn Lý Toán Nhạc Địa MT Văn Sử TD Sinh Văn Văn Sinh TD CD
Thành Hùng Phương Tín Hoàng Ngọc Diễm Phượng Thủy Cúc Thọ Điệp K.Tiến Thiện Thư Ý Hồng
3 Văn Văn Toán Văn Lý Văn Toán Văn Toán Sinh Sử TD Văn Văn Nhạc Sử Sinh
Thuyên Tiến Dũng Phương Tín Bình Tiến Thủy Bình Điệp Cúc Thọ K.Tiến Thiện Ngọc Hùng Thư
4 Văn Văn Toán Văn Văn Toán Toán Văn Toán HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
Thuyên Tiến Dũng Phương Bình Hoàng Tiến Thủy Bình
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
GVCN Thuyên Tiến v Dũng Phương Bình v Hoàng Tiến t Thủy Bình t K.Tiến Tín Cúc Thọ Hùng Hồng Thiện Thành
HIỆU TRƯỞNG
Ghi chú: HĐNGLL dạy tuần lẻ ( Nếu nghỉ thì dạy bù tuần
 
Gửi ý kiến