TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

THAM LUẬN HỌC SINH BỎ HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:34' 08-10-2012
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 567
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Cẩm Thạch, Nguyễn Thị Dung)
PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
----------(((----------

I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lý luận:
- Điều 10 của Luật giáo dục nêu rõ: Học tập là quyền lợi của công dân.
+ Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.
+ Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện ai cũng được học hành, Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, đảm bảo điều kiện để người học giỏi phát triển tài năng.
+ Nhà nước ưu tiên tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, người tàn tật và đối tượng chính sách xã hội khác thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình.
- Điều 94 chương VI của Luật giáo dục đã nêu rõ: Trách nhiệm của gia đình : Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, tạo điều kiện cho con em được học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường. Cùng với luật giáo dục. Nghị quyết “về thực hiện phổ cập giáo dục THCS” của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam – khóa X, kì họp thứ 8 tháng 12 năm 2000 đã được ban hành.
2. Cơ sở thực tiễn:
- Đất nước ta đang xây dựng và phát triển, hòa nhập với khu vực và quốc tế, văn hóa chính là chìa khóa để mở mọi vấn đề trong cuộc sống mà giáo dục nói chung, giáo dục THCS nói riêng, cung cấp cho học sinh học vấn phổ thông cơ sở và những trí thức ban đầu về kỉ thuật hướng nghiệp, thực hiện phân luồng sau THCS, tạo điều kiện để học sinh tiếp tục học tập hoặc đi vào cuộc sống lao động.
- Xuất phát từ những vấn đề trên, hiện bỏ học của học sinh THCS là vấn đề cần được quan tâm xem xét, nghiên cứu một cách nghiêm túc đây là một vấn đề có tính chiến lược, không chỉ có ở một số địa phương mà trên toàn đất nước.
- Trong những năm gần đây, tỉ lệ học sinh bỏ học ở các trường THCS có giảm hơn những năm trước, tuy nhiên ở từng địa phương, từng khu vực tỉ lệ này khác nhau. Đặc biệt là ở vùng miền núi, miền biển và vùng nông thôn hiện tượng bỏ học của học sinh THCS là đáng lo ngại của những người làm công tác giáo dục.
- Riêng đối với trường THCS Ba Xa thuộc vùng nông thôn, miền núi của huyện Ba Tơ, kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đời sống kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức của người dân về việc học tập còn thấp cũng như về nạn tảo hôn, nên việc bỏ học của học sinh THCS trên địa bàn hiện còn phổ biến. Đây là hiện tượng đáng lo ngại, cần được quan tâm và suy nghĩ.
- Là một người giáo viên THCS, bản thân tôi nhận thấy rằng tỉ lệ học sinh bỏ học dù ít hay nhiều vẫn là điều cần được quan tâm, khắc phục, hạn chế đến mức tối đa.
Đó là lý do tôi chọ đề tài “pháp chống học sinh bỏ học”.Nhằm góp phần xây dựng phong trào học tập ở địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.
II/ MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1/ Mục đích nghiên cứu.
1.1. Nắm bắt các nguyên nhân bỏ học của học sinh ở trường THCS Ba Xa, từ đó đề ra một số biện pháp thiết thực để chống học sinh bỏ học.
1.2. Nâng cao nhận thức của người dân và các cấp lãnh đạo địa phương về tầm quan trọng trong việc học tập của các em học sinh trong giai đoạn hiện nay.
1.3. Góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục đào tạo và phổ cập giáo dục THCS.
1.4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong công tác giáo dục học sinh, mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh.
2/ Nhiệm vụ nghiên cứu.
2.1. Tìm hiểu cơ sở lý luận của hoạt động dạy và học, những vấn đề liên quan đến đề tài.
2.2. Tìm hiểu thực trạng hiện tượng học sinh bỏ học ở trường THCS Ba Xa và các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó.
2.3. Xây dựng một số biện pháp nhằm hạn chế thực trạng bỏ học của học sinh ở trường THCS Ba Xa .
3/ Thời gian nghiên cứu.
Tháng 10 năm 2010
III/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Các nguyên nhân bỏ học của học sinh và một số biện pháp chống học
 
Gửi ý kiến