TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

TỰ HỌC CỜ VUA

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:06' 10-12-2010
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit


Bộ môn Cờ
Xin chµo tÊt c¶ c¸c em sinh viªn kho¸ §H45 ®Õn víi m«n häc phæ tu Cê Vua
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN


Bài 1
Giới thiệu môn học Cờ Vua,
Luật Cờ Vua, Nguồn gốc lịch sử, xu hướng phát triển môn
Cờ Vua trên thế giới và ở Việt Nam.
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN


Giới thiệu môn học
1- Vị trí, vai trò của môn học.
- Cờ Vua là môn thể thao trọng điểm trong 12 môn thể thao của Việt Nam trong chiến lược phát triển của ngành TDTT < chúng ta đã có HCV ở châu lục và thế giới>
- Là môn thể thao bắt buộc trong chiến lược giáo dục các cấp. (Bộ GD-ĐT đã có quyết định yêu cầu các trường PHCS, PTTH phải phổ cập Cờ Vua )
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Luật Cờ Vua
Điều 1. Bản chất và mục đích của một ván cờ.
1.1. Ván cờ được tiến hành giữa 2 đấu thủ bằng cách luân phiên nhau di chuyển các quân trên một bàn hình vuông gọi là "bàn cờ". Đấu thủ cầm quân trắng mở đầu ván cờ.
1.2. Mục tiêu của mỗi đấu thủ là tấn công vua của đối phương sao cho đối phương không có nước đI đúng luật nào có thể tránh vua khỏi bị bắt ở nước đI tiếp theo. Đấu thủ đạt được điều đó được gọi là đã "chiếu hết" vua đối phương và thắng ván cờ.
1.3. Nếu xuất hiện thế cờ mà không một đấu thủ nào có thể chiếu hết được thì ván cờ kết thúc hoà.
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Các nhân tố trên bàn cờ
Trung tâm
Trung tâm mở rộng
- Hàng ngang
Cột dọc
Đường chéo
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Vị trí các quân trên bàn cờ
Bên Đen

Bên Trắng
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Cách đi của quân Tượng
Đi chéo theo màu ô mà nó đứng.
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Cách đi của quân Xe
- Đi ngang
- Đi dọc
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Cách đi của quân Hậu
- Đi ngang
- Đi dọc
- Đi chéo
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Cách đi của quân Mã
- Đi theo đường chéo của hình chữ nhật gồm 6 ô cờ
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Cách đi của quân Tốt
Đi thẳng: Khi chưa di chuyển , có thể đi 1 ô hoặc 2 ô.

- Ăn chéo
- Bắt tốt qua đường
- Phong cấp
Tốt f2 của trắng có thể đến ô f3
Tốt g2 của trắng có thể đến ô g4
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
- Đi ngang
- Đi dọc
- Đi chéo
Cách đi của quân Vua
Vua chỉ đi được 1 ô cờ
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Nước đi nhập thành
Cách thức nhập thành: Đặt Vua sang 2 ô (về bên muốn nhập thành) và đặt Xe sang bên cạnh
Nhập thành gần
Nhập thành Xa
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Nguồn gốc lịch sử môn Cờ Vua
Cờ Vua xuất hiện ở ấn độ vào thế kỷ thứ VI sau công nguyên.
Cờ Vua không phải là sản phẩm của một ai mà là một trò chơi trí tuệ tập thể của các dân tộc phương động.
Cờ Vua có tên gọi đầu tiên là Chatugara nghĩa là 4 thành viên phù hợp với 4 loại binh chủng thời đó là: Chiến xa, tượng xa, Kỵ binh và lục quân.
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Từ ấn độ trò chơi này chuyển sang Trung á mang tên là Satơrăng sau đó du nhập sang châu âu. ở Châu âu phát triển rất mạnh, và phổ biến.
Năm 1824 Liên đoàn Cờ Vua thế giới được thành lập.
Năm 1886 giải vô địch Cờ Vua thế giới dành cho nam được tổ chức.
Năm 1927 thế vận hội Olimpic Cờ Vua được tổ chức. Giải dành cho nữ cũng được bắt đầu tổ chức.
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam

Sự phát triển môn Cờ Vua ở Việt Nam

Ngày 14/02/1965 Liên đoàn Cờ Việt Nam được thành lập.
Năm 1978 Tổng cục TDTT đã ra chỉ thị số 73/CT để hướng dẫn phong trào Cờ Vua rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân nhất là đối với thanh thiếu niên và học sinh.
Ngày 5/8/1980 Bộ GD-ĐT chính thức đưa môn Cờ Vua vào giảng dạy trong các trường phổ thông, cao đẳng và Đại học trên toàn quốc.
Tháng 10/1984 Hội Cờ Việt Nam chính thức là thành viên của Liên Đoàn Cờ Châu á.
Năm 1988 là thành viên chính thức của Liên đoàn Cờ Vua thấe giới (FIDE).
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Xu hướng phát triển Cờ Vua
1. Trên thế giới.
+ Thương mại hoá Cờ Vua.
+ Xu hướng quay về cội nguồn.
+ Xu hướng cờ nhanh.
2. ở Việt Nam.
+ Xu hướng quần chúng hoá Cờ Vua.
+ Xu hướng hội nhập trình độ Cờ Vua thế giới.
+ Xu hướng Cờ nhanh.
(Về nhà tìm hiểu các xu hướng trên)Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Bài tập thực hành
Bài tập 1
Tượng Trắng có thể bắt những quân nào ở hình bên?
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Bài tập thực hành
Bài tập 2
Xe Trắng có thể bắt những quân nào ở hình bên?
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Bài tập thực hành
Bài tập 3
Hậu Trắng có thể bắt những quân nào ở hình bên?
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Bài tập thực hành
Bài tập 4
Mã Trắng có thể bắt những quân nào ở hình bên?
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Bài tập thực hành
Bài tập 5
Tốt Trắng có thể bắt những quân nào ở hình bên?
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT BN
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
Bàn cờ
Cách đi quân Xe
Vị trí các quân
Cách đi quân Tượng
Cách đi quân Hậu
Cách đi quân Tốt
Cách đi quân Mã
Cách đi quân Vua
Bài tập thùc hµnh
Cách đi nhập thành
Trang chủ
Thoát /Exit
Nguồn gốc, lịch sử
Xu h­íng ph¸t triÓn
Bài 1
Giới thiệu môn học
Luật cờ vua
PT Cờ vua ở Việt Nam
 
Gửi ý kiến