TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HSTH (2)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:50' 21-09-2013
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
Nội dung
Báo cáo nghiên cứu
Gian trưng bày, Poster và trình bày
Tiêu chí đánh giá
Triển khai tổ chức hoạt động NCKH
Nội dung đã trao đổi
Câu hỏi nghiên cứu
Giả thuyết nghiên cứu
Kiểm chứng giả thuyết bằng thực nghiệm
Công việc tiếp theo là gì?
Báo cáo nghiên cứu
Tại sao phải viết báo cáo nghiên cứu
Công bố kết quả NC
Tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia
Giám khảo đọc hiểu dự án của thí sinh (Thí sinh không có mặt, giám khảo ít thời gian...)
Trang bìa
Mục lục
Tóm tắt
Giới thiệu
Phương pháp và thiết bị thí nghiệm
Kết quả
Thảo luận
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Cấu trúc báo cáo nghiên cứu
1. Trang bìa
2. Mục lục
3. Tóm tắt
4. Giới thiệu
5. Phương pháp
và thiết bị thí nghiệm
6. Kết quả
7. Thảo luận
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo
Báo cáo nghiên cứu
- Tên dự án: quan trọng, quan tâm đầu tiên; Đơn giản,nêu bật chính xác bản chất dự án
"Hệ thống trồng rau nuôi cá tự động tại gia"
- Lĩnh vực
- Tác giả (bao gồm đơn vị dự thi)
Báo cáo nghiên cứu
- Tên mục, trang
- Đến mức 3, ví dụ 1.2.3
- Tên dự án + mục lục: người đọc biết cấu trúc của báo cáo
1. Trang bìa
2. Mục lục
3. Tóm tắt
4. Giới thiệu
5. Phương pháp
và thiết bị thí nghiệm
6. Kết quả
7. Thảo luận
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo
1. Trang bìa
2. Mục lục
3. Tóm tắt
4. Giới thiệu
5. Phương pháp
và thiết bị thí nghiệm
6. Kết quả
7. Thảo luận
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo
Báo cáo nghiên cứu
250 từ (01 trang)
a) Mục đích
b) Trình tự thực hiện
c) Dữ liệu và kết luận
- Ứng dụng của NC
- Tham khảo kết quả NC trước cần thiết nhất (tối thiểu)
- Chỉ đề cập công việc năm hiện tại, không đề cập đến hiểu biết, công việc thực hiện bởi người hướng dẫn
1. Trang bìa
2. Mục lục
3. Tóm tắt
4. Giới thiệu
5. Phương pháp
và thiết bị thí nghiệm
6. Kết quả
7. Thảo luận
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo
Báo cáo nghiên cứu
- Tạo bối cảnh:
Lí do NC
- Mục đích
Để làm gì
- Giả thuyết/vấn đề
- Hy vọng đạt được
Dự kiến kết quả
1. Trang bìa
2. Mục lục
3. Tóm tắt
4. Giới thiệu
5. Phương pháp
và thiết bị thí nghiệm
6. Kết quả
7. Thảo luận
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo
Báo cáo nghiên cứu
- Phương pháp thu thập dữ liệu, quan sát, thiết bị thiết kế...
- Bao gồm hình ảnh hoặc bản vẽ chi tiết của thiết bị tự thiết kế (Chỉ bao gồm các công việc trong năm nay)
- Đủ chi tiết để người khác cũng có thể lặp lại thí nghiệm từ những thông tin trong báo cáo.
1. Trang bìa
2. Mục lục
3. Tóm tắt
4. Giới thiệu
5. Phương pháp
và thiết bị thí nghiệm
6. Kết quả
7. Thảo luận
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo
Báo cáo nghiên cứu
- Kết quả bao gồm dữ liệu và phân tích
- Các số liệu thống kê, biểu đồ, dữ liệu thu thập được, vv
1. Trang bìa
2. Mục lục
3. Tóm tắt
4. Giới thiệu
5. Phương pháp
và thiết bị thí nghiệm
6. Kết quả
7. Thảo luận
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo
Báo cáo nghiên cứu
- Phần trọng yếu của báo cáo
- So sánh kết quả với lý thuyết, kết quả NC đã được công bố, quan niệm đang tồn tại, kết quả mong đợi
- Các lỗi, hạn chế có thể

1. Trang bìa
2. Mục lục
3. Tóm tắt
4. Giới thiệu
5. Phương pháp
và thiết bị thí nghiệm
6. Kết quả
7. Thảo luận
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo
Báo cáo nghiên cứu
- Tóm tắt ngắn gọn, cụ thể kết quả NC
Phát biểu mối quan hệ của một biến với biến khác; Minh chứng cho kết luận từ thí nghiệm
- Ứng dụng thực tế của NC


1. Trang bìa
2. Mục lục
3. Tóm tắt
4. Giới thiệu
5. Phương pháp
và thiết bị thí nghiệm
6. Kết quả
7. Thảo luận
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo
Báo cáo nghiên cứu
- Danh sách tham khảo gồm bất kỳ tài liệu đã được sử dụng trong báo cáo (ví dụ như sách, bài báo, trang web, vv) của bạn.
- Theo quy định viết danh mục tài liệu tham khảo
1. Trang bìa
2. Mục lục
* Lời cảm ơn
3. Tóm tắt
4. Giới thiệu
5. Phương pháp
và thiết bị thí nghiệm
6. Kết quả
7. Thảo luận
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo
Báo cáo nghiên cứu
- Không bắt buộc
- Nhưng nên cám ơn những người đã giúp đỡ, bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục và nghiên cứu...
- Nếu có, để sau mục lục
Gian trưng bày, poster và trình bày
Khu vực trưng bày
Khu vực trưng bày
Kích thước gian trưng bày
- Chiều sâu (từ trước ra sau)=76 cm
- Chiều rộng (khoảng cách 2 bên)=122 cm
- Chiều cao (tính từ sàn nhà) = 274 cm
- Chiều cao của bàn = 91 cm

- BTC cung cấp 01 bàn, 01 ghế được đặt trong gian trưng bày.
- Mọi trưng bày phải được gói gọn trong không gian của gian trưng bày dự án

Poster
Dạng bảng gấp chữ U
Poster
- Thí sinh tự làm và mang đến đặt vào gian trưng bày tại cuộc thi
- Không được vượt quá không gian của gian trưng bày
Ví dụ poster + gian trưng bày
Không được để vật dụng vượt ra ngoài
gian trưng bày!
Các giấy tờ/tài liệu cần hoặc cấm trưng bày

Các giấy tờ theo quy định của Ban tổ chức
Mã dự án, giấy phép trưng bày...
Nên có sẵn để hỗ trợ thuyết trình
Các báo cáo, nhật kí thực nghiệm, phân công nhiệm vụ...
Cấm trưng bày thông tin cá nhân, giải đã đạt...
Bố cục Poster

Poster nên có những nội dung
- “Tóm tắt” dự án để người xem có thể “nắm bắt” được những thông tin quan trọng một cách dễ dàng và nhanh chóng
Không phải tất cả giám khảo có đủ thời gian để đọc toàn bộ báo cáo nghiên cứu
- Thu hút được sự quan tâm của ban giám khảo.
- Thú vị, Thách thức, Mới mẻ, Tính đột phá, Độc đáo
Poster hỗ trợ thuyết trình
Các thông tin trên poster như
dữ liệu mẫu
hình ảnh nghiên cứu
một số khái niệm quan trọng
các mô tả trọng tâm
những dẫn giải giá trị và
tóm lược các kết luận của dự án.
Khi được hỏi, ó thể dùng thông tin trên poster để hỗ trợ cho câu trả lời
Có câu nói rằng “Trăm nghe không bằng mắt thấy”.
Màu sắc
Tương phản
Dòng chữ này khó đọc hơn và dòng chữ này dễ đọc hơn.
Cỡ chữ
Đảm bảo rằng chữ đủ lớn để người xem đọc được!
Phông chữ
Hãy thật đơn giản dễ đọc: Arial, Times Roman, và Verdana là phổ dụng
Thuyết trình
(không phải phần Trưng bày Poster)
Tài liệu – nên cầm theo khi thuyết trình
Nhật kí nghiên cứu

Báo cáo nghiên cứu

Phát minh hoặc mô hình thực nghiệm

Các mẫu vật (được phê duyệt)


Kinh nghiệm thuyết trình
Luyện tập, luyện tập và luyện tập (kể cả với người không thuộc lĩnh vực NC)
3-7 phút
Bám sát tiêu chí đánh giá
...

Tiêu chí đánh giá
Câu hỏi NC/Vấn đề NC (10 đ)
Dự án khoa học
Rõ ràng và hướng mục tiêu
Chỉ rõ đóng góp khoa học vào lĩnh vực NC
Sử dụng PP khoa học để kiểm chứng
Dự án kĩ thuật
Mô tả ngắn gọn nhu cầu thực tiễn/vấn đề cần giải quyết
Xác định các tiêu chí của giải pháp đặt ra
Giải thích những hạn chế
Thiết kế và phương pháp NC (15 đ)
Dự án khoa học
Trình tự tiến hành và phương pháp thu thập dữ liệu
Biến điều khiển, biến phụ thuộc, sự phù hợp và tính hoàn hiện (complete)
Dự án kĩ thuật
Khám phá, lựa chọn để giải quyết nhu cầu hoặc vấn đề đặt ra
Xác định đặc tính của giải pháp
Xây dựng mô hình/mẫu đầu tiên
Tiến hành NC (20 đ)
Dự án khoa học
Thu thập dữ liệu
Phân tích dữ liệu (sử dụng công cụ thống kê, toán học phù hợp)
Dữ liệu được thu thập đủ để hỗ trợ cho kết luận
Dự án kĩ thuật
Thiết kế mẫu thử nghiệm
Thử nghiệm ở các điều kiện, tình huống khác nhau
Điều chỉnh, cải tiến
Tính sáng tạo (20 đ)
Dự án cho thấy sự sáng tạo, độc đáo trong:
Câu hỏi/vấn đề NC
Thiết kế/phương pháp NC
Trạng quỳnh cân voi/Tìm sao qua internet
Tiến hành nghiên cứu
Trình bày
Poster
Cấu trúc hợp lí, logic, dẫn dắt người xem
Rõ ràng, dễ hiểu của sơ đồ, bảng biểu, ghi chú
Trình bày, trả lời phỏng vấn
Rõ ràng, súc tích và trả lời trực tiếp câu hỏi
Hiểu biết về kiến thức khoa học liên quan đến dự án
Hiểu những hạn chế của kết quả và kết luận
Nhận ra lợi ích về khoa học, xã hội, kinh tế...
Ý tưởng nghiên cứu trong tương lai
Đóng góp và hiểu biết của mỗi thành viên nhóm
Nội dung đã trao đổi
Hướng dẫn tổ chức hoạt động NCKH

Một số vấn đề cơ bản của NCKHKT
Thực nghiệm kiểm chứng
Báo cáo nghiên cứu, poster
Hướng dẫn triển khai cuộc thi KHKT cấp quốc gia 2013-2014
Thời gian và địa điểm
cuộc thi KHKT cấp quốc gia 2013-2014
- Khu vực phía Bắc (dành cho các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở ra): Tp.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngày 21-23/2/2014;
- Khu vực phía Nam (dành cho các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào): Tp. Cần Thơ, từ ngày 28/2/2014 đến ngày 02/3/2014.
Đối tượng dự thi

HS lớp 9, 10, 11, 12
Vẫn có đơn vị có HS lớp 8!
Hạnh kiểm, học lực học kỳ từ khá trở lên
Vẫn có đơn vị có HS học lực trung bình!
Nội dung thi

Nội dung thi: kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu KHKT
Dự án có thể của 01 học sinh (cá nhân) hoặc của nhóm không quá 3 học sinh (tập thể); theo kinh nghiệm từ Intel ISEF thì nên hạn chế các dự án của nhóm 03 học sinh.
Trong 17 lĩnh vực nghiên cứu
Lĩnh vực thi
Visef 2013
Hình thức dự thi
Trưng bày kết quả, sản phẩm
Trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của BGK
Chấm thi
Công khai
Sản phẩm dự thi, thí sinh
Giám khảo
Chấm thi công khai tại gian trưng bày
Đánh giá sản phẩm và thí sinh
Quy trình chấm thi
Vòng chấm thi lĩnh vực
Vòng chấm thi toàn cuộc thi
Vòng chấm thi lĩnh vực

Cá nhân giám khảo xem xét các dự án tại gian trưng bày và phỏng vấn trong nhóm lĩnh vực được phân công và cho điểm
Phỏng vấn, trả lời bằng tiếng Việt
GK cho điểm cá nhân, lấy trung bình cộng
Vòng chấm thi toàn cuộc thi

Chọn giải cao của từng lĩnh vực vào vòng tranh giải toàn Cuộc thi
Trình bày trước toàn thể Ban giám khảo, phỏng vấn, trả lời bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt
Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh mới được chọn cử đi tham dự cuộc thi quốc tế
Giám khảo cho điểm cá nhân, lấy trung bình cộng
Xếp giải Cuộc thi
Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích
Theo dự án, không phân biệt dự án cá nhân hay tập thể
Giải lĩnh vực
theo điểm thi từ cao xuống thấp ở từng lĩnh vực
Giải toàn cuộc thi
theo điểm thi từ cao xuống thấp ở vòng toàn Cuộc thi
01 giải xuất sắc trong số các dự án đoạt giải nhất toàn Cuộc thi
Quyền lợi của học sinh đoạt giải Cuộc thi
Mỗi học sinh đoạt giải được cấp Giấy chứng nhận và được khen thưởng
Bằng khen của Bộ, TW đoàn (giải toàn cuộc)
Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của TW đoàn (giải nhất toàn cuộc)
Bằng khen của Vifotec (giải lĩnh vực)
Giấy chứng nhận của Bộ, phần thưởng của trường ĐH, công ty...
Quyền lợi của học sinh đoạt giải Cuộc thi
Các quyền lợi khác giống với HS đoạt giải trong kỳ thi HS giỏi quốc gia
Học sinh đi thi quốc tế, học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn cuộc thi vào thẳng ĐH
Giải khuyến khích vào thẳng Cao đẳng
Đơn vị dự thi
Sở GDĐT
Cơ sở giáo dục trung học trực thuộc Bộ GDĐT
Cơ sở giáo dục trung học thuộc đại học, trường đại học
Số lượng dự án dự thi/đơn vị
Tối đa 06/đơn vị
Đơn vị đăng cai, tối đa 12 dự án
Hồ sơ dự thi
Quyết định cử dự án tham dự cuộc thi
Bản đăng kí số lượng dự án, loại dự án và số lượng thí sinh dự thi;
Phiếu xếp loại hạnh kiểm/học lực;
Hồ sơ dự án đăng ký dự thi (kèm CV)
và các biểu mẫu (web), bao gồm :
Phiếu phê duyệt dự án;
Báo cáo kết quả nghiên cứu;
Phiếu xác nhận của người hướng dẫn nghiên cứu;
Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);
Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có).
Phiếu dự án tiếp tục (nếu có).
Thời hạn và hình thức đăng ký dự thi
Thời hạn: trước ngày 15/01/2014
Hình thức
Gửi đến Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục trung học)
Đăng kí tại http://thikhoahockithuat.edu.vn.
Hạn chế trong đăng ký dự thi Visef 2013
Nộp chậm (năm đầu!)
Nộp thiếu, chiếu lệ (tóm tắt dự án)
Nộp những thứ không yêu cầu
Không đúng quy định
HS lớp 8
Học lực trung bình
Thiếu thông tin trên bì bưu kiện, cần ghi:
Đơn vị dự thi
Hồ sơ dự thi KHKT cấp quốc gia 2014
Nơi nhận: Vụ GDTrH, Bộ GDĐT
Hạn chế trong đăng ký dự thi
Trên web: quên (chưa quen), thiếu, sai chính tả (tên), nhầm thông tin cá nhân
Sửa tên đề tài, bổ sung thông tin qua email tới BTC!
Ban tổ chức cuộc thi
BTC khu vực phía Bắc và phía Nam.
Giám đốc Sở GDĐT đăng cai ra quyết định thành lập
Thành phần :
Trưởng ban: Giám đốc sở đăng cai;
Các phó trưởng ban: LĐ các Vụ, Cục liên quan ở Bộ; LĐ sở đăng cai
Ủy viên: Các lãnh đạo đơn vị dự thi; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở đăng cai
Làm việc nhóm
Nhiệm vụ: Lập kế hoạch tổ chức triển khai tổ chức tại đơn vị
Tổ chức: Chia nhóm học viên theo đơn vị
Sản phẩm: Phác thảo kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động NCKHKT tại đơn vị
* Lưu ý: Lựa chọn biện pháp, cách thức phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, trường, học sinh, cha mẹ học sinh... trả lời tại sao mỗi khi đề xuất hoạt động, cách thức tổ chức...?
Gợi ý
Nghiên cứu vận dụng hướng dẫn trong công văn 4241/BGDĐT-GDTrH
Các hoạt động triển khai:
Tập huấn tại địa phương (thời gian, thành phần, quy mô...)
Tuyên truyền, phổ biến, phát động (hình thức, nội dung, biện pháp, quy mô... )
Hướng dẫn học sinh nghiên cứu KH (Làm thế nào để có ý tưởng NC, người hướng dẫn nghiên cứu, đơn vị hợp tác, hỗ trợ...)
Chính sách, chế độ cho giáo viên hướng dẫn,HS
Tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia
Trân trọng cám ơn!
 
Gửi ý kiến