TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Gốc > Thư viện đề thi > Ngoại ngữ > Tiếng Anh > (4 thư mục)


Tiếng Anh 6 (32 bài)
Word-logo-small

ÔN THI KỲ I TIẾNG ANH 6 CHUẨN

Ngày gửi: 2014-06-30 11:53:29

Word-logo-small

KIỂM TRA 45' SỐ 1 ANH 6 (03)

Ngày gửi: 2014-06-30 11:52:04

Word-logo-small

KIỂM TRA 45' LẦN 1 ANH 6

Ngày gửi: 2014-06-30 11:50:00

Word-logo-small

KIỂM TRA 45' LẦN 1 ANH 6 (2)

Ngày gửi: 2013-10-28 18:31:00


Tiếng Anh 7 (29 bài)
Pdf-small

ĐỀ THI HK1 ANH 7 (2013-2014)

Ngày gửi: 2014-12-07 12:16:49

Word-logo-small

ĐỀ THI HK1 ANH 7 PHÙ CÁT 2013

Ngày gửi: 2013-12-25 20:57:27

Word-logo-small

KIỂM TRA 45' SỐ 2 ANH 7

Ngày gửi: 2013-10-28 18:30:02

Word-logo-small

ÔN TẬP ANH 7 (BÀI 3)

Ngày gửi: 2013-08-31 18:28:09


Tiếng Anh 8 (28 bài)
Word-logo-small

KIỂM TRA 45' SỐ 2 ANH 8

Ngày gửi: 2013-10-28 18:29:30

Word-logo-small

ÔN TẬP ANH 8 (BÀI 4)

Ngày gửi: 2013-08-31 18:41:35

Word-logo-small

ÔN TẬP ANH 8 (BÀI 3)

Ngày gửi: 2013-08-31 18:41:10

Word-logo-small

ÔN TẬP ANH 8 (BÀI 2)

Ngày gửi: 2013-08-31 18:40:23


Tiếng Anh 9 (68 bài)
Word-logo-small

ĐÁP ÁN ANH 10 BÌNH ĐỊNH 2015

Ngày gửi: 2015-06-23 19:41:47

Word-logo-small

02 ĐỀ TUYỂN SINH 10 THAM KHẢO

Ngày gửi: 2015-05-27 14:03:36

Word-logo-small

02 ĐỀ TUYỂN SINH 10 BÌNH ĐỊNH

Ngày gửi: 2015-05-27 14:03:23

Pdf-small

ĐỀ THI HK1 ANH 9 (2013-2014)

Ngày gửi: 2014-12-07 12:15:28