TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

GIÁO ÁN HĐNG LỚP 9 - 2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:02' 25-09-2010
Dung lượng: 395.0 KB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn :
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG.

Hoạt động 1+2:

BẦU CÁN BỘ LỚP-NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH CUỐI CẤP

A.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
- Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này,hiểu nhiệm vụ và quyền học sinh
- Lựa chon được đội ngũ cán bộ lớp nămg động, sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống của trường, của lớp.Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thanh tốt nhiệm vụ đó.
- Tự giác, tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp,biết sử dụng hợp lý ,có hiệu quả.
B. Nội dung và hình thức hoạt động
1. Nội dung.
- Tổng kết hoạt động của lớp, của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động năm học mới,nhiệm vụ và quyền học sinh.
- Bầu cán bộ lớp.
-Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2. Hình thức hoạt động:
- Nghe báo cáo và thảo luận.
- Bỏ phiếu hoặc lấy biểu quyết.
C- Tiến hành hoạt động.
I. Bâù ban cán sự lớp.
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động.
a. Mỗi cán bộ lớp chuẩn bị một báo cáo về nhiệm vụ được giao trong năm và kết quả thực hiện.
b. Câu hỏi thảo luận:
- Bạn lớp trưởng đã thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm học qua như thế nào?
- Bạn góp ý gì cho các bạn lớp phó của lớp?
- Bạn có nhận xét gì về hoạt động của thư kí lớp?
- Ý kiến của bạn về hoạt động của bạn tổ trưởng?
- Cách thức bầu cán bộ lớp trong năm học này như thế nào?
c. Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
2. Chuẩn bị về tổ chức.
GVCN họp cán bộ lớp để:
- Thống nhất câu hỏi thảo luận.
- Thống nhất chương trình hoạt động.
- Phân công người điều khiển hoạt động.
- Phân công người điều khiển văn nghệ.
- Phân công trang trí.
* Hoạt động mở đầu:
Người điều khiển nêu lí do và giới thiệu chương trình hoạt động.

* Hoạt động 1:
- Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi nhằm định hướng dẫn dắt cả lớp thảo luận.
- Một thư kí ghi lên bảng các ý kiến về yêu cầu, tiêu chuẩn đối với cán bộ lớp để mọi HS có thể theo dõi lựa chon đội ngũ các bộ cho năm mới.
- Một thư kí ghi biên bản thảo luận và giúp lps trưởng bổ xung, hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của lớp và phương hướng, tiêu chuẩn cán bộ lớp trong năm học mới.
* Hoạt động 2:Chốt lại kết quả thảo luận.
- Người điều khiển giới thiệu lớp trưởng chốt lại kết quả thảo luận và trình bày báo cáo tổng kết hoạt động lớp trong năm lớp 8. Sau đó lớp trưởng nêu phương hướng hoạt động của cán bộ lớp và tiêu chuẩn cán bộ lớp trong năm học mới.
- HS phát biểu ý kiến bổ xung hoặc nêu thắc mắc, lớp trưởng sẽ trả lời hoặc giải đáp.
* Hoạt động 3:Tổ chức bầu cán bộ lớp.
-Sau khi thống nhất phương thức, người điều khiển tổ chức cho lớp tiến hành bầu hoặc lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp mới.
- Đội ngũ cán bộ lớp mới ra mts, cử đại diện phát biểu ý kiến.
- Mời một bạn HS trong lớp phát biểu cảm tưởng.
* Hoạt động 4:
- GVCN phát biểu ý kiến.
- Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động


1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động.
a. Bản nội qui và nhiệm vụ năm học.
b.Câu hỏi thảo luận:
Câu1: Trong năm học cuối cấp này, bận phải thực hiện những nhiệm vụ nào?
Câu 2: Thực hiện tốt nhiệm vụ của người HS lớp cuối cấp có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào?
Câu 3: Theo bạn, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học cuối cấp này, tập thể lớp và mỗi HS cần phải có những biện pháp gì?
c. Chuẩn bị cho mỗi tổ một tờ giấy khổ to , bút dạ để ghi kết quả thảo luận của tổ.
d. Một số tiết mục văn nghệ.
2. Chuẩn bị về tổ chức:
- HS tự nghiên cứu trước nội qui và nhiệm vụ năm học.
- GVCN hội ý với cán bộ để phân công chuẩn bị các công công việc cụ thể.
- Cán bộ lớp bàn bạc chuẩn bị các công việc
 
Gửi ý kiến