TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Quảng Tế ký thắng

11203398 廣濟記勝 , 。 , 。 , 。 , 。 Phiên âm: Quảng Tế Ký Thắng Giang Nam, Hồ Bắc(1) địa tương lân, Nhật nhật phồn hoa bất ký xuân. Ngọc địch lâu đầu thiên thượng khúc, Thuỳ dương môn ngoại hoạ trung nhân. Tất bồn dục điếm khuynh phi tạo, Ngọc thủ Hồ cơ khoái tế lân. Dục điển túc sương(2) mưu nhất tuý, Nại hà đầu dĩ bạch như ngân. Nguyễn Du 阮攸 Dịch Nghĩa: Quảng Tế Ký Thắng Giang Nam Hà Bắc giáp ranh nhau Ngày nào cũng là...

Chu phát

11203391 舟發 Phiên âm: Chu Phát Khứ biến đông nam lộ Thông thông tuế dục chu Sử tòng Giang Hán khẩu Lai phiếm Động Đình chu Nhân bỉ lai thì sấu Giang đồng khứ nhật thu Hạc lâu thành vịnh xứ Bạch vân không du du Nguyễn Du 阮攸 Dịch Nghĩa: Chu Phát Đi khắp đường đông nam Thấm thoát năm gần hết Thuận theo cửa sông Giang Hán Dong thuyền qua hồ Động Đình Người gầy hơn so với lần đến Sông vẫn là thu ngày trước Ở chỗ vịnh...

Đề Vi, Lư tập hậu

11203367 題韋盧集後 , 。 , 。 , 。 , 。 Phiên âm: Đề Vi, Lư Tập Hậu Thi nhân bất đắc kiến, Kiến thi như kiến nhân. Đại sơn hưng bảo tạng, Độc hạc xuất phong trần. Châm giới dị tương cảm(1), Việt Hồ(2) nan tự thân. Tam Đường(3) thiên tải hậu, Tịch mịch cửu vô văn. Nguyễn Du 阮攸 Dịch nghĩa: Đề sau tập thơ của hai ông Vi, Lư Nhà thơ không thấy nữa, Đọc thơ như thấy người. Núi lớn đầy của quý, Một hạc...