TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tự thán kỳ 2

9685863 7/10/2013 自嘆其二 三十行庚六尺身, 聰明穿鑿損天真。 本無文字能憎命, 何事乾坤錯妒人。 書劍無成生計促, 春秋代序白頭新。 何能落髮歸林去, 臥聽松風響半雲。 Phiên âm: Tự thán kỳ 2 Tam thập hành canh lục xích thân, Thông minh xuyên tạc tổn thiên chân. Bản vô năng tự năng tăng mệmh, Hà sự càn khôn thác đố nhân? Thư kiếm vô thành sinh kế xúc, Xuân thu đại tự bạch đầu tân. Hà năng lạc phát quy lâm khứ, Ngoạ thính tùng phong hưởng bán vân! Nguyễn Du 阮攸 Dịch nghĩa: Tự thán Tấm thân sáu thước, tuổi đã ba...

Tự thán kỳ 1

9685848 7/10/2013 自嘆其一 生未成名身已衰, 蕭蕭白髮暮風吹。 性成鶴脛何容斷? 命等鴻毛不自知。 天地與人屯骨相, 春秋還汝老鬚眉。 斷蓬一片西風急, 畢竟飄零何處歸? Phiên âm: Tự thán kỳ 1 Sinh vị thành danh nhân dĩ suy, Tiêu tiêu bạch phát mộ phong xuy. Tính thành hạc hĩnh hà dung đoạn? Mệnh đẳng hồng mao bất tự tri. Thiên địa dữ nhân truân cốt tướng, Xuân thu hoàn nhữ lão tu mi. Đoạn bồng nhất phiến tây phong cấp, Tất cánh phiêu linh hà xứ quy? Nguyễn Du 阮攸 Dịch nghĩa: Tự thán Chưa làm nên danh vọng gì,...

Xuân nhật ngẫu hứng

9685841 7/10/2013 春日偶興 患氣經時戶不開, 逡巡寒暑故相催。 他鄉人與去年別, 瓊海春從何處來。 南浦傷心看綠草, 東皇生意漏寒梅。 鄰翁奔走村前廟, 斗酒雙柑醉不回。 Phiên âm: Xuân nhật ngẫu hứng Hoạn khí kinh thì hộ bất khai, Thuân tuần hàn thử cố tương thôi. Tha hương nhân dữ khứ niên biệt, Quỳnh Hải xuân tòng hà xứ lai? Nam phố thương tâm khan lục thảo, Đông hoàng sinh ý lậu hàn mai. Lân ông bôn tẩu thôn thiền miếu, Đấu tửu song cam tuý bất hồi. Nguyễn Du 阮攸 Dịch nghĩa: Xuân nhật ngẫu hứng Bấy lâu khí trời xấu,...

Quỳnh Hải nguyên tiêu

07/10/2013 瓊海元宵 元夜空庭月滿天, 依依不改舊嬋娟。 一天春興誰家落, 萬里瓊州此夜圓。 鴻嶺無家兄弟散, 白頭多恨歲時遷。 窮途憐汝遙相見, 海角天涯三十年。 Phiên âm: Quỳnh Hải nguyên tiêu Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên, Y y bất cải cựu thuyền quyên (1). Nhất thiên xuân hứng, thuỳ gia lạc, Vạn lý...