TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Cô Võ Thị Nhơn

9671097 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Võ Thị Nhơn ĐH - 1982 Môn: Ngữ văn ...

Cô Nguyễn Thị Thu Hồng

9322728 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Nguyễn Thị Thu Hồng ĐHSP - 1977 Môn: GDCD ------------------------- ------------------------- ...

Cô Ngô Thị Diễm

9072477 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Ngô Thị Diễm ĐHSP - 1982 Môn: Địa lý ------------------------- ...

Thầy Nguyễn Thanh Vinh

9261055 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Nguyễn Thanh Vinh ĐH - 1983 Môn: Thể dục ...

Thầy Nguyễn Đức Thành

9261041 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Nguyễn Đức Thành ĐH - 1961 Môn: Địa lý ...

Thầy Nguyễn Bá Bình

9261036 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Nguyễn Bá Bình ĐH - 1967 Môn: Sử ...

Thầy Thái Văn Minh

9261026 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Thái Văn Minh CĐ - 1960 Môn: Địa lý ...

Cô Phùng Thị Mỹ Chúc

9261007 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Phùng Thị Mỹ Chúc CĐ - 1982 Môn: Âm nhạc ...

Thầy Phạm Văn Ngọc

9261000 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Phạm Văn Ngọc ĐH - 1978 Môn: Âm nhạc ...

Thầy Nguyễn Văn Bình

9260926 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Nguyễn Văn Bình ĐH - 1978 Môn: Toán học ...

Cô Nguyễn Thị Kim Tiến

9260984 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Nguyễn Thị Kim Tiến ĐH - 1964 Môn: Ngữ văn ...

Thầy Nguyễn Văn Tiến

9260977 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Nguyễn Văn Tiến ĐH - 1967 Môn: Ngữ văn ...

Thầy Hồ Đình Phương

9260971 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Hồ Đình Phương ĐH - 1975 Môn: Ngữ văn ...

Thầy Nguyễn Hữu Thiện

9260969 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Nguyễn Hữu Thiện ĐH - 1958 Môn: Ngữ văn ...

Thầy Nguyễn Ngọc Vinh

9260965 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Nguyễn Ngọc Vinh ĐH - 1960 Môn: Hóa học ...

Thầy Phạm Văn Hưng

9260957 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Phạm Văn Hưng ĐH - 1982 Môn: Vật Lý ...

Thầy Võ Văn Long

9260949 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Võ Văn Long ĐH - 1962 Môn: Vật Lý ...

Thầy Nguyễn Bá Thành

9260944 Họ và tên Trình độ-Năm sinh Chuyên môn Nguyễn Bá Thành ĐH - 1962 Môn: Vật Lý ...